Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals.

CONTACTS

Εισαγωγή

H Εταιρία με επωνυμία “Διπλάρος Κ. Μιχαήλ”, είναι η ιδιοκτήτρια της παρούσας ιστοσελίδας και στο εξής θα αναφέρεται ως “η Εταιρία” ή “Vision4Reality”. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων της Vision4Reality θα αναφέρονται ως “ο Πελάτης”, ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας. Η συγκεκριμένη δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετεί η Εταιρία αλλά και στους απλούς επισκέπτες των ιστοχώρων της.

Η Vision4Reality ακολουθεί αυστηρή πολιτική ασφαλείας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η Vision4Reality εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζει και να διατηρεί το απόρρητο των επικοινωνιών του Πελάτη και της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει στην σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών προς την Vision4Reality όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, οι κανονισμοί της ΑΔΑΕ και η Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η Vision4Reality δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων, σε ότι αφορά τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

Εάν δεν συμφωνείτε με την παραπάνω πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, τότε θα πρέπει να μη κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας και να διαγράψετε το λογαριασμό που διατηρείτε στην Vision4Reality.

Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ, διαφημιστικές, φωτογραφίσεις και βίντεο, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), προωθητικες ενεργειες, SEO (Search Optimized Engine), κατοχύρωσης ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr, .eu, .com κ.α., έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών ασφάλειας ιστότοπων (SSL certificates) και τεχνικής υποστήριξης για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Η Πολιτική Ασφάλειας της Vision4Reality, έχει ως γνώμονα:

 • τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
 • τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
 • τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).
 • Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://vision4reality.com, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

 • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000)
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679)
 • συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση.

Πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγουμε

Δεδομένα που συλλέγουμε

Σκοπός της συλλογής, αποθήκευσης και διατήρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων  επικοινωνίας είναι η επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, η εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των πελατών της Vision4Reality, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας δεδομένων της εταιρείας αλλά και των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Στην περίπτωση περιήγησης του χρήστη, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο, ενώ το μόνο που αποθηκεύεται είναι η ανώνυμη IP, η οποία ορίζει κατά προσέγγιση την περιοχή της τοποθεσίας του χρήστη.

Ενώ στην περίπτωση που ο χρήστης προχωρήσει σε εγγραφή ώστε να έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, η Εταιρεία, έχοντας λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση του χρήστη, συλλέγει και αποθηκεύει τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και για την εξασφάλιση εύκολης επικοινωνίας.

Τα στοιχεία που ζητάμε είναι:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διευθυνση email
 • Διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού
 • Τηλέφωνο
 • Επωνυμία οργανισμού (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ και επαγγελματική δραστηριότητα (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)

Τα στοιχεία αυτα κρατούνται για όσο διάστημα διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών μας και μετά το τέλος της συνεργασίας γίνεται πλήρη διαγραφή όλων των στοιχείων.

Στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών δεν αποθηκεύονται.

Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούμε, πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Στην περιπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λάβει μέρος σε συγκεκριμένη ενημέρωση για διάφορες προσφορές, νέα ή υπηρεσίες της Vision4Reality, θα πρέπει να δηλώσει την διεύθυνση του email του, να παραχωρήσει την συναίνεσή του ενώ παράλληλα καταγράφεται η ΙP διεύθυνση σύνδεσης μέσω της οποίας έγιναν οι παραπάνω ενέργειες (εγγραφή email, παραχώρηση της συναίνεσης του) για την λήψη ενημερωτικών email από την Vision4Reality.

Με την σαφή ενημέρωση και την παραχώρηση της συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, η Vision4Reality έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει για συγκεκριμένο σκοπό, διάρκεια και με ασφάλεια.

Ο Πελάτης θα πρέπει να φορτώνει και να αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπού του αρχεία κατά την χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελιδων και e mails σε servers που ανήκουν στην Vision4Reality ή σε servers τρίτων που νοικιάζει η Vision4Reality.

Τα αρχεία και τα emails τα οποία πιθανόν να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, διακινούνται και αποθηκεύονται προσωρινά στους servers της Vision4Reality.

Η αποθήκευση και η διακίνηση προσωπικών ή επαγγελματικών αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο, email, έγγραφα κτλ) που δεν σχετίζονται, δεν συνδέονται και δεν είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας του, απαγορεύονται ρητά και τέτοιου είδους αρχεία θα διαγράφονται μετά από σχετικούς ελέγχους που θα διενεργεί η Vision4Reality, με ή χωρίς προειδοποίηση όπως αναφέρεται και στους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της.

Σκοπός συλλογής δεδομένων

Η Vision4Reality συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών που δηλώνονται τα οποία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για λόγους ασφαλείας και για την αποτελεσματική διενέργεια και η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης. Δηλαδή για να γίνει ενεργοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών (κατοχύρωση domain names, φιλοξενία ιστοσελίδων, έκδοση πιστοποιητικού SSL κτλ) και για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη για να του παρέχεται σωστή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και να είναι πλήρως ενημερωμένος για οτιδήποτε τον αφορά.

Η IP διευθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος και τα στοιχεία για τα οποία έχει συναινέσει ο Πελάτης, συλλέγονται ώστε να αποδεικνύεται η συναίνεσή του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Vision4Reality.

Στην περίπτωση που ένας Πελάτης στείλει στην Vision4Reality κάποιο ερώτημα ή αίτημα διαδικτυακά (email ή φόρμα επικοινωνίας στο Vision4Reality.com), ενημερώνεται άμεσα και ζητείται να συνεναίσει στο ότι όλες οι πληροφορίες που δηλώνει, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία με σκοπό να απαντήσει ηλεκτρονικά στο ερώτημα ή αίτημα του.

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων και επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του παράγοντα χρηστών του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη hash) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Χρόνος τήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, φυλάσσονται και κρατούνται με ασφάλεια για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο Πελάτης παραμένει εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες της Vision4Reality και διαγράφονται μετά την λήξη της συναλλακτικής σχέσης, ανεξαρτήτως λόγου, με την Vision4Reality ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η Vision4Reality δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα, οποιασδήποτε μορφής, που συλλέγει μέσω του δικτυακού της τόπου https://vision4reality.comhttps://my.vision4reality.com, είναι απολύτως ασφαλή, εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιαστούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο με ελάχιστους, συγκεκριμένους Οργανισμούς, στους οποίους η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσει ο πελάτης, όπως:

 • Για να κατοχυρωθούν τα domain names: Στα Μητρώα Ονομάτων Χώρου για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Για την φιλοξενία ιστοσελίδων: Σε κανένα τρίτο οργανισμό, εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται κάποιος τεχνικός τρίτου κατασκευαστή (π.χ. cPanel) να έχει περιορισμένη χρονικά κι ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών.
 • Για την έκδοση SSL: Στις αρχές έκδοσης SSL (π.χ. Symantec κτλ) για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων επικύρωσης στοιχείων (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Στο λογιστικό της γραφείο για την τήρηση των βιβλίων μας και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 • Στην περίπτωση που έχει δοθεί δικαστική ή εισαγγελική παραγγελία ή αίτημα αστυνομικής αρχής προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα.

Σε καμία περίπτωση η Vision4Reality δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των πελατών της.

Στην περίπτωση που κάποιος επικοινωνεί μέσω email με την Vision4Reality, τότε ανάλογα με τη φύση του αιτήματος/ερωτήματος, το είδος και το εύρος των πληροφοριών που ζητάει, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Vision4Reality πραγματοποιεί έλεγχο κατά τον οποίο θα τσεκάρει πρώτα αν η email διεύθυνση του αποστολέα είναι εξουσιοδοτημένη για επικοινωνία (για να λάβει απαντήσεις ή πληροφορίες ή να ζητήσει την εκτέλεση μιας εργασίας από την Vision4Reality ) και σε κάθε περίπτωση θα του παραχωρήσει αποκλειστικά πληροφορίες που αφορούν μόνο το λογαριασμό πελάτη με τον οποίο συνδέεται η email διεύθυνσή του.

H Vision4Reality σε καμία περίπτωση δεν παραχωρεί πληροφορίες (και κυρίως προσωπικά δεδομένα) μέσω email, τηλεφώνου και live chat, ενώ ακόμα και στην περίπτωση όπου έχει προηγουμένως ταυτοποιηθεί ο πελάτης, τον παραπέμπει στο να λάβει τις πληροφορίες μέσα από το λογαριασμό διαχείρισης υπηρεσιών του στο https://vision4reality.com.

Τα αιτήματα που συμπληρώνουν οι πελάτες, θεωρούνται από την Vision4Reality αυστηρώς απόρρητα όπως και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνουν δια μέσω των υπηρεσιών της και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό της ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι την θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Στην περίπτωση που κάποιος Πελάτης συμπληρώσει αναληθή ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου ενώ στέλνει πληροφορίες online, οι πληροφορίες αυτές όπως και η διεύθυνση IP του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας τυχόν διαταχθεί.

Οι εργαζόμενοι της Vision4Reality πιθανόν να χρειαστεί να επεξεργαστούν κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Εάν κάποιος Πελάτης ζητήσει βοήθεια για κάποιο θέμα που αφορά στις υπηρεσίες που έχει αποκτήσει από την Vision4Reality (πχ λειτουργία του ιστότοπού του, του domain name του, πιστοποιητικό SSL του) από υπάλληλο της Εταιρίας τότε ο εκπρόσωπος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τμήμα ή σε όλο (ανάλογα με τη διαβάθμισή του) το εύρος των τεχνικών και διαδικτυακών πληροφοριών το οποίο σχετίζεται με το αίτημα του Πελάτη.

Κοινοποίηση δεδομένων από τρίτους

Πιθανόν κάποια τρίτα μέρη να έχουν νόμιμους λόγους να ζητήσουν την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι κάτοχοι ενός ονόματος χώρου (domain name) και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από το Μητρώο για εσωτερική του χρήση. Το τρίτο μέρος έχει δικαίωμα να αιτηθεί για την αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων αφού συμπληρώσει μια σχετική αίτηση προς το αντίστοιχο Μητρώο. Για να δοθεί πρόσβαση στα δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο που κάνει την αίτηση, μπορεί να γίνει αποκλειστικά στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο πληροί όλες τις προαπαιτήσεις ή στην περίπτωση που κάποια δικαστική αρχή εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της χώρας στην οποία εδρεύει ο Καταχωρητής του ονόματος χώρου δώσει αντίστοιχη εντολή στο Μητρώο.

Στην Ε.Ε.Τ.Τ., στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μπορούν να παραχωρηθούν στοιχεία του αρχείου αφού κάνουν νόμιμο αίτημα και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Vision4Reality ακολουθεί αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει νόμο ή δικαστική απόφαση. Η Vision4Reality ακολουθεί και τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες που αφορούν την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Από 25/5/2018, όλα τα προσωπικά δεδομένα καταχωρούμενων ονομάτων χώρου οποιασδήποτε κατάληξης (.gr, .eu, .com, .me κτλ) δεν διατίθενται πλέον ελεύθερα στο Διαδίκτυο, πχ σε αναζήτηση των στοιχείων καταχώρησης ενός ονόματος χώρου (domain name whois) που υπάρχουν στις ιστοσελίδες των καταχωρητών gTLDs. Σε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης domain whois, τα μόνα στοιχεία που κοινοποιούνται είναι η ημερομηνία κατοχύρωσης, λήξης, τελευταίας ενημέρωσης, ο καταχωρητής του domain και οι εξυπηρετητές DNS (name servers).

Παραθέτουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις των ιστότοπων Whois των κεντρικών Μητρώων ονομάτων χώρου:

 1. .GR domains
 2. .EU domains
 3. .COM & gTLD’s

Ορθότητα και πληρότητα προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να εγγραφεί ένας πελάτης στο σύστημα πελατών της Vision4Reality και για να ενεργοποιηθεί κάποια υπηρεσία, όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, κατοχύρωση ονομάτων χώρου οποιασδήποτε κατάληξης (πχ .GR, .COM, .EU και όλων των άλλων διεθνών καταλήξεων/gTLDs), έκδοση πιστοποιητικών SSL κτλ, είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να δηλωθούν τα πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ/ΔΟΥ), τα οποία πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να είναι ολοκληρωμένα, ενώ ο χρήστης πρέπει ανά διαστήματα να τα επικαιροποιεί ή να τα διορθώνει.

Εάν όμως η Vision4Reality και οι φορείς με τους οποίους (π.χ. το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων) θα έχουν στην διάθεσή τους μη έγκυρα, μη ανανεωμένα, ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία και αυτό θα έχει ώς αποτέλεσμα η ταυτοποίηση του χρήστη και η επικοινωνία μαζί του να καταστεί αδύνατη, ενώ τελικά ενδέχεται ο χρήστης να μην αποκτήσει ή να χάσει την υπηρεσία από την Εταιρία (π.χ. το Όνομα Τομέα του). Όμως στην περίπτωση που ο χρήστης δηλώσει σκοπίμως ανακριβή ή αναληθή στοιχεία, τότε παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης Ονομάτων Χώρου και είναι πολύ πιθανό να χάσει την υπηρεσία που απέκτησε, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ή επιστροφής χρημάτων.

Επίσης αν κάποιος πελάτης δεν θέλει τα στοιχεία καταχώρησης των gTLD ονομάτων χώρου (.com, .net κτλ) που έχει καταχωρήσει μέσω της Vision4Reality να εμφανίζονται δημοσίως στο διαδίκτυο, έχει την δυνατότητα να ζητήσει την απόκρυψή τους (Whois privacy/domain id protection), με πληρωμή του αντίστοιχου κόστους το οποίο είναι αναρτημένο στον εταιρικό τιμοκατάλογο, όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη. Ως αποτέλεσμα, δημοσιεύονται στοιχεία τρίτου μέρους που λειτουργούν σαν ανακατευθύνσεις/ψευδώνυμα των πραγματικών αντί των αληθινών στοιχείων.

Συγκατάθεση & δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Συγκατάθεση υποκειμένου στην επεξεργασία δεδομένων

Η συναίνεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο Vision4Reality, είναι μία από τις νόμιμες βάσεις και προϋποθέσεις για επεξεργασία στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (EU GDPR) και στην Vision4Reality φέρει τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά:

 • Αδεσμοποίητη: οι αιτήσεις για συγκατάθεση είναι ανεξάρτητες από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Η συγκατάθεση δεν είναι απαραίτητη για την συνδρομή κάποιας υπηρεσίας παρά μόνο στην περίπτωση που η συνδρομή θεωρείται αναγκαία για την υπηρεσία αυτή.
 • Ενεργή συγκατάθεση: χρησιμοποιούμε κουτάκια μη έγκυρης επιλογής ή παρόμοιες ενεργές μεθόδους opt-in (π.χ. μια δυαδική επιλογή ανάλογα με την προτίμηση). Δε χρησιμοποιούμε προ-συμπληρωμένα τετραγωνίδια επιλογής.
 • Πολύ συγκεκριμένη: οι επιλογές που παρέχουμε για να δοθεί η συγκατάθεση ξεχωριστά σε διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας όταν αυτό είναι απαραίτητο, είναι λεπτομερείς όπου χρειάζεται.
 • Ονομαστική: ονομάζουμε τον οργανισμό μας και οποιουσδήποτε τρίτους (όπου απαιτείται) που θα βασίζονται στη συναίνεση του χρήστη.
 • Τεκμηριωμένη: αποθηκεύουμε τα αρχεία για να έχουμε την δυνατότητα να βεβαιώσουμε για τι ακριβώς έχει συναινέσει το άτομο,τι του αναφέρθηκε καθώς επίσης πότε και με ποιο τρόπο δόθηκε η συγκατάθεσή από το άτομο.
 • Εύκολο να αποσυρθεί: ενημερώνουμε τους χρήστες μας για το ότι μπορούν να αποσύρουν την συγκατάθεσή τους όποτε το επιθυμούν και με ποιό τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό, έχοντας απλοποιήσει την δυνατότητα να αποσύρουν όσο και να δώσουν συγκατάθεση με απλούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς συγκατάθεση και απόσυρσης της.
 • Ισορροπημένη: η σχέση μεταξύ του ατόμου και της Vision4Reality χαρακτηρίζεται από ισορροπία, όπως και τα δικαιώματα και των δύο πλευρών προστατεύονται και διαφυλλάσσονται στον υψηλότερο βαθμό ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός και των δύο (απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και παροχή των υπηρεσιών αντίστοιχα).

Δικαιώματα υποκειμένου  δεδομένων

Είμαστε ενημερωμένοι και εμπράκτως διαφυλάσσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα του υποκειμένου που προστατεύονται από τον GDPR:

 • Δίνουμε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 • Προσφέρουμε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων
 • Παραχωρούμε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Ενημερώνουμε τη διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας, αν και όταν συμβεί
 • Παρέχουμε τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο
 • Παραχωρούμε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων

Δεν ακολουθούμε την εφαρμογή αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, οπότε δεν έχει εφαρμογή το δικαίωμα εναντίωσης των υποκειμένων.

Απαντάμε στα αιτήματα των υποκειμένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου (εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και με περιθώριο για παράταση κατά 2 ακόμη μήνες, εφόσον αυτό απαιτείται και δικαιολογείται), ενώ σε περίπτωση παράτασης θα ενημερώσουμε το υποκείμενο εντός 1 μηνός για την παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Μέτρα ασφαλείας για προστασία δεδομένων

Δέσμευση προστασίας δεδομένων

Η Vision4Reality σε καμία περίπτωση δεν παραχωρεί, μοιράζεται, πουλάει, ή ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της με κανέναν τρίτο και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή την παροχή των υπηρεσιών της.

Με ποιό τρόπο προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Ο σχεδιασμός της προστασίας των δεδομένων έχει να κάνει με την συγκέντρωση των δεδομένων από τους πελάτες, την φύλαξη των δεδομένων, την μετάδοση των δεδομένων που ζητούνται από τους πελάτες αλλά και την διαχείριση των δεδομένων από τους υπαλλήλους της εταιρείας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και αποκλειστικά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται και διατηρουνται στην υποδομή της Vision4Reality, καταχωρούνται σε διακομιστές στους οποίους εφαρμόζονται τα ισχυρότερα δυνατά επίπεδα μέτρων ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι υπηρεσίες μας (απόκτηση/διαχείριση ονομάτων τομέα, έκδοση/διαχείριση πιστοποιητικών SSL, φιλοξενία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) παρέχονται μέσω ιδιωτικής υποδομής (διαδικτυακοί εξυπηρετητές/servers) και μακροχρόνια ενοικιαζόμενων υποδομών που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων (datacenters) τρίτων, στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και Η.Π.Α., σε ιδιωτικές καμπίνες φύλαξης.
 • Η προσπέλαση στα γραφεία μας και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γίνεται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους της εταιρείας.
 • Η ταξινόμηση της πρόσβασης κάθε χρήστη στα συστήματα της Vision4Reality γίνεται αναλόγως τον ρόλου του στην εταιρεία (role-based access control/RBAC). Η ταξινομημένη πρόσβαση ρυθμίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τόσο στα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές της εταιρίας, όσο και στο εξωτερικό διαδίκτυο (internet) και στους servers της εταιρείας.
 • Για την φύλαξη και την πρόσβαση στους κωδικούς εισόδου που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για είσοδο σε ιστοσελίδες, τοπικά εγκατεστημένες εφαρμογές και διαχειριστικά υπηρεσιών και servers, προκειμένου να γίνεται με ασφαλή διαδικασία, χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό διαχείρισης κωδικών που συνθέτει ιδιαίτερα ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES 256 bit με αλγόριθμο PBKDF2-SHA256 για την φύλαξή τους, ενώ η αποκρυπτογράφηση πραγματοποιείται μόνο σε τοπικό επίπεδο συσκευών. Η εφαρμογή υποστηρίζει εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται στον Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), όπως το Google Authenticator, Authy και Microsoft Authenticator.
 • Στα γραφεία μας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διαθέτουμε είναι προγραμματισμένοι ώστε η αδράνεια για 5 λεπτά (π.χ. στην απουσία του χειριστή του) να ασφαλίζει τον υπολογιστή και να πρέπει να εισαχθεί ξανα ο κωδικός του χρήστη του.
 • Οι Η/Υ μας διαθέτουν εγκατεστημένο ισχυρό πρόγραμμα antivirus, το οποίο είναι πάντα πάντα έγκυρο και ενημερωμένο, όπως και όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι νόμιμα αγορασμένα ή ανοιχτού κώδικα λογισμικά (Windows, Linux κτλ) ώστε οι Η/Υ να είναι προστατευμένοι από διάφορες απειλές όπως ιούς, ransomware και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.
 • Οι εργαζόμενοι στην Vision4Reality που είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα των πελατών μας για λόγους υποστήριξης, είναι συγκεκριμένοι και περιορισμένοι σε αριθμό, ενώ η πρόσβασή τους γίνεται μόνο όπου, όταν και στο βαθμό/έκταση που είναι απολύτως απαραίτητο.
 • Όλοι οι υπάλληλοι μας έχουν περάσει από ειδική εκπαίδευση σε ότι αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων και έχουν υπογράψει Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας (NDA/Non-disclosure agreement).
 • Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών στο διαχειριστικό του website μας Vision4Reality, κρυπτογραφούνται κατά την αποθήκευσή τους.
 • Σε ειδικά μόνο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Vision4Reality επιτρέπεται να έχουν φυσική πρόσβαση στους servers που διαθέτουμε στα συνεργαζόμενα data centers, ενώ μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, αποκλειστικά με ειδική άδεια και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να επιτραπεί σε συγκεκριμένο εργαζόμενο του data center και παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο μέσω CCTV.
 • Μόνο τρεις (3) ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Vision4Reality μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στους servers που παρέχουμε στα συνεργαζόμενα data centers.
 • Έχουμε συνάψει (ή αναμένουμε τη σύναψη τους) ειδικές Συμβάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με τους Οργανισμούς που συνεργαζόμαστε (κέντρα δεδομένων και παρόχους λογισμικού).
 • Η ειδική Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει κοινοποιηθεί στους πελάτες μας.
 • Προκειμένου τα δεδομένα και ο εξοπλισμός των συνεργαζόμενων data centers να είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, βανδαλισμό, καταστροφές ή άλλα περιστατικά, χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας και αυστηρή πολιτική παρακολούθησης για την πρόσβαση σε κάθε χώρο του κτιρίου.
 • Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν πιστοποίηση ISO 27001 ή/και ISO 9001/PCI DSS.
 • Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν πλεονάζουσες (Ν+1, 2Ν) και εφεδρικές πηγές ψύξης και παροχής/σταθεροποίησης ενέργειας και δικτύου, εξασφαλίζοντας διαθεσιμότητα υπηρεσιών στο 100%.
 • Διαθέτουμε και εφαρμόζουμε ειδική έκδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, που απομονώνει το σύστημα αρχείων του κάθε χρήστη, σε όλους τους shared, reseller, semi-dedicated hosting servers μας, έτσι ώστε σε περίπτωση μόλυνσης των αρχείων ενός χρήστη ή σε περίπτωση απόκτηση πρόσβασης στα αρχεία του χρήστη (μέσω π.χ. υποκλοπής κωδικών πρόσβασης του στον ftp server ή εκμετάλλευσης ευπάθειας στην εφαρμογή του χρήστη) να εμποδίζεται η επέκταση στους άλλους χρήστες και αρχεία του server.
 • Σε περίπτωση μόλυνσης ή παραβίασης ενός VPS server, χάρη στην τεχνολογία της εικονικοποίησης (virtualization) που χρησιμοποιούμε, οποιαδήποτε μόλυνση ή παραβίαση δεν μπορεί να επιδράσει ή να επεκταθεί στους υπόλοιπους virtual servers σε κανένα επίπεδο (διαχείριση αρχείων, ποιότητα δικτύου).
 • Η μεταβίβαση (διακίνηση) της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην πλειοψηφία του δικτύου μας γίνεται μέσω του cloud email hosting σύστημα μας, το οποίο αποτελούν φυσικοί servers σε διαφορετικά data centers στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
 • Η καθεμία από το σύνολο των εταιρικών εφαρμογών της Vision4Reality (ιστοσελίδα, περιοχή πελατών, διαχείριση hosting, helpdesk, CRM, email server,newsletter email server) δραστηριοποιείται σε ξεχωριστό virtual server.
 • Οι εταιρικές εφαρμογές της Vision4Reality (ιστοσελίδα, περιοχή πελατών, διαχείριση hosting, helpdesk, CRM, email server, newsletter email server) λειτουργούν σε περιβάλλον HTTPS:// με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL που αποδεικνύει ότι ο ιστότοπος ανήκει στην Vision4Reality, ενώ όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω αυτών των υπηρεσιών κρυπτογραφούνται
 • Σε όλα τα λογισμικά γίνονται οι πιο πρόσφατες (και σταθερές) ενημερώσεις  ανα τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως τα security updates, service packs και hot fixes, αμέσως μόλις δημοσιευτούν, σαν απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλείας όλου του συστήματος IT μας (η/υ γραφείων και servers).
 • Ιδιαίτερα σημαντικά για την αποτροπή και την άμεση ανταπόκρισή μας σε περιστατικά ασφάλειας στους servers που φιλοξενούνται στο δίκτυό μας είναι η διαρκής παρακολούθηση (monitoring) για την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας και ο εντοπισμός κακόβουλων ενεργειών σε πραγματικό χρόνο (real-time).
 • Προκειμένου οι servers και το δίκτυο μας να είναι ασφαλείς και προστατευμένοι έχουμε λάβει τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:
 1. προστασία από DDOS επιθέσεις με την εφαρμογή τριών διαφορετικών firewalls
 2. προστασία από hackers, bots που επιχειρούν να παρεισφρήσουν σε ιστότοπους
 3. προστασία από διασπορά spam, ιών & παραπλανητικών (phishing) email
 4. αυτόματη διόρθωση αδυναμιών (ευπαθειών) σε εγκατεστημένα λογισμικά (π.χ. WordPress, Joomla κτλ)
 5. αυτόματος έλεγχος και εξάλειψη κακόβουλου λογισμικού από ιστότοπους που βρίσκονται στους servers μας. (που φιλοξενούμε.)
 6. αδρανοποίηση μολυσμένων/ευπαθών εφαρμογών και ενημέρωση πελάτη για αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας στις εφαρμογές του.
 • Μέσω της συνεχούς (σε 24ωρη βάση) αυτόματης εκτέλεσης διεργασιών που εφαρμόζεται σε όλους τους servers μας, πραγματοποιείται έλεγχος για αποτυχίες ελέγχου ταυτότητας σύνδεσης (failed logins) σε όλες τις υπηρεσίες των server μας (mail server, ftp, ssh, ιστοσελίδες, κτλ) και απομονώνονται εμποδίζονται (αποκλείονται) προσωρινά ή μόνιμα οι IP διευθύνσεις από τις οποίες γίνονται οι απόπειρες σύνδεσης.
 • Για την προστασία από τυχόν απρόοπτες βλάβες, πραγματοποιούμε προγραμματισμένη και μεθοδική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων των Η/Υ μας, ώστε σε περίπτωση βλάβης να είναι δυνατή η επαναφορά τους. Στην περίπτωση κάποιας σημαντικής αναβάθμισης ή μιας μετάπτωσης δεδομένων, πραγματοποιείται έκτακτη λήψη αντιγράφου (snapshot) αμέσως πριν ξεκινήσουμε.
 • Ακόμα, εφαρμόζεται ημερήσια και εβδομαδιαία λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) στους servers μας ενώ τα δεδομένα που διακινούνται μεταξύ server και backup συστήματος, είναι κρυπτογραφημένα κατά την αποστολή τους.

Οι παραπάνω ενέργειες εξασφαλίζουν:

 • τα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας και απορρήτου
 • την αυξημένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας
 • την γρήγορη επαναφορά δεδομένων σε περίπτωση ανάγκης
 • την υψηλή αξιοποίηση των πόρων και τη καλύτερη απόδοση

Προστασία οικονομικών συναλλαγών

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Η Vision4Reality δίνει τη δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων και υπηρεσιών με άμεση χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, σε περιβάλλον ισχυρής κρυπτογράφησης 256bit, με την εγγύηση της τράπεζας Πειραιώς.

Το SSL πιστοποιητικό ασφαλείας που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας, προστατεύει την επικοινωνία χρήστη με σέρβερ.

Η ασφάλεια του προγραμματιστικού κώδικα που χρησιμοποιεί η εταιρεία στις ιστοσελίδες της, το επικαιροποιημένο και προστατευμένο περιβάλλον φιλοξενίας των ιστοσελίδων της και η χρήση του SSL, εξασφαλίζουν τη φερεγγυότητα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της Vision4Reality αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τους πελάτες της, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εγγύηση.

Τα δεδομένα των πελατών της Vision4Reality διακινούνται με ισχυρή κρυπτογράφηση και δεν είναι προσβάσιμα από κανένα κακόβουλο χρήστη, δεδομένου ότι ο πελάτης μας χρησιμοποιεί ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης και τους αποθηκεύει σε ασφαλή τοποθεσία.

Πρόσβαση στις συναλλαγές των πελατών της Vision4Reality έχει μόνο ειδικά διαβαθμισμένο προσωπικό της.

Πολιτική cookies & marketing

Πολιτική cookies στο vision4reality.com

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται το site της Vision4Reality, οι σελίδες που βλέπει σε συνδυασμό με τα cookies που εμπεριέχονται σε αυτές, κατεβαίνουν στην συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server της Vision4Reality είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) είναι τα cookies τα οποία αποθηκεύουν αποκλειστικά τις περιοχές του site που ο συγκεκριμένος υπολογιστής έχει προβάλει (επισκεφθεί) και για πόσο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

 • Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies τα οποία αποθηκεύονται στο αρχείο των cookies του browser της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια που το επισκέπτεστε και σβήνονται μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε (κλείσετε) τον browser. Αυτά ισχύουν για τους απλούς χρήστες (επισκέπτες) (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τον τερματισμό του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και δύο ώρες για συνδεδεμένους χρήστες).
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία διατηρούνται στο αρχείο των cookies του browser της συσκευής σας ακόμα και μετά τον τερματισμό του προγράμματος πλοήγησης, σε κάποιες περιπτώσεις για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως το σβήσιμο του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Η χρήση των μόνιμων cookies γίνεται για να απομνημονεύουμε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου μας.

Ο χρήστης μπορεί, όποτε επιθυμεί, να διαμορφώσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να καταργεί την εγκατάσταση των cookies. Εάν ο χρήστης έχει διαμορφώσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να μην αποδέχεται (απορρίπτει) τα cookies, έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί (περιηγηθεί) το site της Vision4Reality ανώνυμα, ενώ στην περίπτωση που εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της, η αποδοχή τους είναι υποχρεωτική.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να ελέγξετε τα cookies σας, παρακαλούμε διαλέξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κινητές συσκευές:

Πολιτική Display Advertising, Remarketing & Google analytics

Έχουμε επιλέξει και χρησιμοποιούμε το Display Advertising. Τα χαρακτηριστικά του Google Analytics που χρησιμοποιήσαμε (εφαρμόσαμε) είναι βασισμένα στο Display Advertising (π.χ., Remarketing). Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να μην λαμβάνουν μέρος στο Google Analytics για το Display Advertising και να διαχειριστούν τις διαφημίσεις του Google Display Network (Δίκτυο Περιεχομένου της Google) με την χρήση του Ads Preferences Manager.

Εφαρμόζουμε το Remarketing με το Google Analytics για την προώθηση της επιχείρησής μας στο διαδίκτυο.

Με την χρήση τρίτων προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης και της Google, οι διαφημίσεις μας προβάλλονται σε σελίδες σε όλο το Διαδίκτυο.

Προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να ενημερώνουμε, να διαμορφώνουμε και να προωθούμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα μας, εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούμε first-party cookies (cookies αρχικού συμβαλλόμενου) (όπως το Google Analytics cookie) και third-party cookies (cookies τρίτων, όπως το DoubleClick cookie) παράλληλα.

Εάν είστε αντίθετοι με κάποια από τις εν λόγω στρατηγικές προώθησης, μπορείτε να χρησιμοποιήστε την επιλογή άρνησης της υπηρεσίας με το εργαλείο Google Analytics opt-out browser.

Δεν θέλω να λαμβάνω προσαρμοσμένες προσφορές/διαφημίσεις στο δίκτυο της google που να ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα μου.

Στο Google Analytics εφαρμόζουμε μεταβλητή ανωνυμοποίησης των IP διευθύνσεων των επισκεπτών μας ώστε να γίνεται απόκρυψη των τελευταίων ψηφίων για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα σύνδεσης ατόμου με συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

Πολιτική Facebook pixel

Για να έχουμε την δυνατότητα να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,να μπορούμε να εμφανίζουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού και για να ελέγχουμε την αποδοτικότητα των διαφημιστικών καμπανιών μας, έχουμε εφαρμόσει τον κώδικα pixel (εικονοστοιχείο) του Facebook στην ιστοσελίδα μας.

Προτού το Facebook αποκτήσει την δυνατότητα να παρακολουθήσει τις ενέργειες ενός χρήστη στην σελίδα μας, αιτούμαστε και δεχόμαστε την συγκατάθεση του χρήστη, με ένα μήνυμα άμεσης συναίνεσης στον ιστότοπό μας (αίτημα αποδοχής cookie) για να διαμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο το εικονοστοιχείο στο Facebook ενεργοποιείται εκείνη τη στιγμή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να επιλέξετε τις διαφημίσεις του facebook που επιθυμείτε να σας εμφανίζονται:

Δεν επιθυμω να δέχομαι διαμορφωμένες προσφορές/διαφημίσεις στο facebook που να είναι σχετικά με τα ενδιαφέροντα μου.

Εάν είστε αντίθετοι στην παραπάνω πολιτική προσωπικών δεδομένων και τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, θα πρέπει να μην γίνεται χρήση των υπηρεσιών του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου και να ακυρώσετε το λογαριασμό που έχετε με την Vision4Reality.

Στην περίπτωση που οι χρήστες είναι κάτω των 18 ετών, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων προτού γίνει σε κάθε περίπτωση η δήλωση προσωπικών στοιχείων στις ιστοσελίδες της Vision4Reality.

Η Vision4Reality έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στην παρούσα πολιτική δεδομένων, εφόσον συμβαδίζει με τους Νόμους και το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του δικτυακού τόπου https://vision4reality.com/ κατά το νόμο είναι η Vision4Reality.