Πώς να ενεργοποιήσετε την ανωνυμοποίηση IP στο Google Analytics

Τώρα με το GDPR είναι καλύτερα να ανωνυμοποιήσετε (κρύψετε) την IP των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας.

Εδώ είναι ένας εύκολος τρόπος σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το νεότερο gtag.js από το Google Analytics στην ιστοσελίδα σας.

Προσθέστε μετά το Google Analytics ID το:
{ 'anonymize_ip': true }

 

Έτσι ώστε το script να μοιάζει έτσι:
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'anonymize_ip': true });
</script>

Πηγή: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/ip-anonymization